Innovatív kurzus a támogatott lakhatásról

2017.08.21.
Innovatív kurzus a támogatott lakhatásról
A most először meghirdetett Támogatott lakhatás elmélete és gyakorlata címet viselő kurzust szabadon választható tárgyként az ELTE bármelyik karáról felvehetik a hallgatók. A kurzus kidolgozásának keretét adó PODIUM (Path of Deinstitutionalisation – Urgent Moves) Erasmus+ KA2 stratégiai partnerségi projektben a felsőoktatási ágazatot a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és a Társadalomtudományi Kar együttműködésével az ELTE képviseli.

A PODIUM projekt fő célkitűzése olyan tananyag fejlesztése, amely elősegíti a nagylétszámú intézmények felől a közösségi alapú lakhatási formák irányába való áttérést. Míg a partnerek többsége közvetlenül érintett szervezet, addig az ELTE olyan leendő gyógypedagógiai/fogyatékosságügyi és szociális szakembereket céloz meg, akik a folyamat potenciális résztvevői lesznek a jövőben. A most először meghirdetett kurzus nemcsak azért innovatív, mert olyan modern pedagógiai eszközöket alkalmaz, mint a projekt módszer, kooperatív tanulás és többtanáros modell, hanem mert a tananyagfejlesztők a kurzusban adaptálták a Karon, a Magyarországon először kipróbált inkluzív módszertant a felsőoktatásban. Az inkluzív szemináriumok lényege, hogy a témában érintett személyek participatív oktatótársként vesznek részt az egész folyamatban a kurzus megtervezésétől kezdve a hallgatók értékeléséig. A kurzus kötelező követelménye, hogy a hallgatói csoportok aktívan működjenek együtt egy érintett személlyel a projekt munkájuk elkészítésében. 

Három partcipatív oktatótárs vesz részt a szemináriumon. Ketten korábban nagylétszámú intézetben éltek és jelenleg támogatott lakhatási szolgáltatást vesznek igénybe a KULCS program keretében, illetve egy személy családban él és már korábbi participatív oktatótársi tapasztalatait is megosztja majd és segít az új kollégák felkészítésében. A tapolcai KULCS program szakmai vezetője is kiemelt szerepet tölt be a projektben és a tanegység oktatásában. Az általuk átadott megélt tapasztalatok segítenek abban, hogy a “Semmit rólunk nélkülünk” elv alapján gyakorlati alapokra helyezzük az ismeretátadást. A rendkívül színes többtanáros oktatói gárda - a jogászoktól kezdve a szociális munkásig - egy valódi interdiszciplináris teamben dolgozik azon, hogy a témát a lehető legtöbb oldalról megismerhessék  a hallgatók. A kurzus létrehozásához több nagy tekintélyű és ígéretes fiatal oktató-kutató, szakember járult hozzá. Az együttműködést két, júniusban és majd szeptemberben megszervezésre kerülő workshop is segíti.

A kurzus alapvetően négy fő modulból tevődik össze kiegészülve a módszertani bevezetővel az első alkalmon: Önrendelkezés és önálló életvitel mozgalom, mint kiinduló pont, Emberi jogi modell és empowerment, Támogatott lakhatási szolgáltatások, Szakmai szerepértelmezés a támogatott lakhatásban. Minden egyes témához problémafelvetés, irodalomjegyzék és szöveggyűjtemény készül, amelyek segítenek a hallgatóknak elmélyülni az adott témában. A hallgatóktól is aktív együttműködést kíván a kurzus, számos csoportmunkában, vitafeladatban fedezhetik fel a témát és juthatnak el egy kreatív csoportos projekt elkészítéséig a támogatott lakhatás témakörében.

A fejlesztéssel a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény hazai megvalósítását kívánjuk elősegíteni, együttműködve a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsával, az ÉFOÉSZ Veszprém Megyei Egyesületével és az FSZK Nonprofit Kft-vel.

Érdeklődéssel és a közös munka iránt érzett kíváncsisággal várjuk a kurzus iránt érdeklődő hallgatókat, akik a Támogatott lakhatás elmélete és gyakorlata elnevezésű kurzust a Neptun rendszeren belül, az NSZV-2052 kódszámra keresve vehetik fel.